נתיב הנדסה

אנו בנתיב הנדסה מציעים שירותי ייעוץ, תכנון, ניהול, תאום ופיקוח לפרויקטים בבניה ציבורית, מסחרית ובמגזר הפרטי.
בנייה פרטית – אנו מלווים את הבונה מתהליך התכנון ועד קבלת טופס 4. ניתן לבצע אצלנו את העבודה מההתחלה ועד סופה כולל תכנון אדריכלי, תכנון קונסטרוקטיבי, קבלת היתר בוועדה המקומית, בחירת קבלנים שונים לכל סוג עבודה לפי בחירת הלקוח ובליווי צמוד שלנו, פיקוח צמוד על הבנייה לקבלת מוצר איכותי בהוצאה הנמוכה ביותר וקבלת טופס אכלוס למבנה.
במהלך העבודה נעשית עבודת רקע רחבה הכוללת בניית תקציב המתאים לבונה ותכנון הבית לפי התקציב, בניית לוח זמנים לכל מהלך הפרויקט כולל ההוצאות הכספיות הדרושות בכל שלב, עריכת כתב כמויות לכל סוג עבודה, משא ומתן מול קבלנים, עריכת חוזים מול קבלנים שונים, פיקוח צמוד על הבנייה ועד לקבלת העבודה מהקבלן.
בנייה ציבורית ומסחרית – אנו מלווים את היזם מבחירת צוות המתכננים ועד אכלוס המבנה.
העבודה כוללת בניית פרוגרמה, גיבוש צוות מתכננים, ליווי במהלך התכנון, במידת הצורך הכנת כתב כמויות, ליווי בקבלת היתר בנייה, הכנה לבחירת קבלן מבצע הכוללת הכנת חומר למכרז, סיור קבלנים ומשא ומתן מול הקבלן הנבחר בהנחיית היזם, פיקוח צמוד על ביצוע העבודה וליווי הפרויקט מתחילתו ועד לסיומו באופן אינטנסיבי עד לקבלת מוצר איכותי שעונה על כל הדרישות המחמירות של נתיב הנדסה. חשבונות הקבלן משולמים רק לאחר בדיקה מדוקדקת ואישור על ידי נתיב הנדסה וזאת על פי ביצוע בפועל בשטח.