GBG גאולה בן גיגי

052-7121036
אדריכלות ועיצוב פנים לבתים הרחבות דיור בתי כנסת גני ילדים וכדו'
התמחות בניצול חללים קטנים וחלוקת דירות
תכניות בניה , הוצאת היתרים, עיצוב פנים
פיתוח שטח , 

מפרטים אחרונים של GBG גאולה בן גיגי