As architects

0546566301

AS Architects

הוקם בשנת 2011 על ידי זוג האדריכלים 

B.ARCH שונית ואבירם דותן, בעלי תואר

בית הספר לאדריכלות  אוני' אריאל בשומרון

 

, הסטודיו מושתת על תפיסה אדריכלית חברתית ואקולוגית. עיקר עבודתינו נעה בין המרחב הציבורי למרחב הפרטי

החל מעיצוב פנים דרך בתי מגורים וכלה בתכניות

בניין עיר

 

אנו מתכננים מרחבים לאנשים , מתוך תפיסה עיצובית הוליסטית,של המרחב האישי והציבורי

 

,אנו מאמינים שרק תכנון וביצוע הרותם אליו את  כל השותפים לפרוייקט 

 יוכל להניב בסופו של יום תוצאות בעלות משמעות אמיתית

 

 הקו העיצובי של המשרד ניחן בחדשנות וחיפוש אחר "היפה השלם" בעבודותינו וכנות החומר בו אנו מפסלים את עבודותינו 

 

 

 

 

 

 

 

אנו מאמינים כי בכל לקוח חבוי הפרוייקטהאישי שלו, אותו  נגלה במסע משותף