Bariush- Art & Design

שרותי אדריכלות פנים לבתי עסק ופרטיים בדגש על פונקציונאליות ואסתטיקה-
תכנון מהיסוד של חלל פרטיציבורי; שיפוץ, שיחזור או השבחת חלל קיים; הפקת סקיצות והדמיות ממוחשבות; תיאום בעלי מקצוע, אמינים ומיומנים; רישוי, תוספות בנייה ורישוי עסקים; גיבוש קונספט והתאמה אישית; ליווי צמוד לאורך כל הפרוייקט ופיקוח על ביצוע העבודות; ייעוץ בעת רכישת מוצרים ועוד