בדק הנדסה ובטיחות

הנדסת בטיחות, ייעוץ בטיחות, שירותי ממונה בטיחות, הכנת תיקי שטח וסקר סיכוניום, הכנה ותרגולת ע"י ממונה התגוננות אזרחית מוסמך, לתרחישי מצבי חירום כולל מתן פתרונות ותרגולות חירום, הדרכות בטיחות ותרגולות כולל עבודה בגובה, בטיחות אש, נאמני בטיחות,מלגזות והדרכות בטיחות. רישוי עסקים, תיכנון אישור ובניית מערכות ספרינקלרים וכיבוי אש