בני סלוטקי ניהול והנדסת בטיחות

יעוץ בטיחות החל משלב התכנון, קבלת אישורים מהרשויות ופיקוח על הביצוע בשטח.