אביעד דלית

0
תכנון ואדריכלות פנים
התמחות בבתים פרטייפ
מגזר כפרי והתיישבות צעירה
שיפוץ בתים קיימים
תכנון מחדש לאוכלוסיה מוגבלת
ליווי כל הדרך עד המפתח