ניסנבוים-פומרנץ,מהנדסים אזרחים

 

מעל 30 שנות ניסיון בכל תחומי הבניין

הגשת חשבונות

הגשת חשבונות חלקיים וסופיים לרבות תמחור עבודות נוספות ואישור כמויותחשבונות מול הפיקוח או כל גורם אחר.

איתור עבודות נוספות בתוך ניתוח כתבי כמויות ומפרטים.

 

אומדנים וספרי מכרז

מומחיות מיוחדת אשר באה מניסיון בביצוע מצד אחד וניהול ופיקוח בצד השני, מקנים ידע רב בהכנות אומדנים וחישובים מדויקים והקפדה מיוחדת על כיסוי מלא בסעיפי המכרז ואו הפירוט המילולי של הסעיפים העלולים ליצור תביעות לעבודות חריגות .

 

השוואת הצעות קבלנים

השוואת הצעות קבלנים לאחר תהליך המכרז וקבלת ההצעות מחיר מהקבלנים המשתתפים.

ניתוח הצעות הקבלנים ומציאת הנתיבים הזולים במטרת להכין תהליכי המו"מ ,כולל הבלטת המחירים החורגים אשר יכולים להפוך ל"מוקשים" במהלך הפרויקט.

אפשרות של ליווי בכל שלב של התהליך עד סגירת הסכמי עבודה.

 

הערכת כמויות לביצוע

חישובי כמויות לצורכי הזמנת חומרים לאתר לרבות בטון ורשימת ברזל.

קטלוגים אחרונים של ניסנבוים-פומרנץ,מהנדסים אזרחים

מפרטים אחרונים של ניסנבוים-פומרנץ,מהנדסים אזרחים