עמנואל סומר

0
מהנדס מבנים, ייעוץ הנדסי, מורשה נגישות מבנים ותשתיות