המרכז הישראלי לחסכון באנרגיה

התקנת מערכת משאבות חום לחיסכון של עד 70% מעלויות חימום המים. אפשרות למימון על ידי חברתנו, פרוייקטים יחודיים ללא השקעה מצד הלקוח.