F.I.K.S- אדריכלות ועיצוב פנים

0506657721
f.i.k.s  - חברה בע"מ נוצרה כדי לתת מענה כולל ללקוחות אשר בונים או משפצים. בצורה זאת, נחסך מהלקוחות הצורך במציאת בעלי המקצוע. התקורה הנובעת מעבודה מול בעלי מקצוע רבים מתבטאת בנושאים כגון: יצירת חוזים נפרדים, ניהול שותף של הקשרים עם כל בעל מקצוע, וכמובן תשלומים נפרדים לכל גוף. צורת העבודה בפיקס האוז מאפשרת עבודה וקשר עם איש מקצוע אחד, דהיינו עם איריס או סמי. פתרון מהסוג הזה, חוסך בעלויות, בזמן, וכמובן ב"כאב ראש". פרוייקט הבנייה שלכם, כך אנו מקוונים, יכול להפוך לחוויה מהנה ופורייה, ולא לתהליך מורכב, ולעיתים מורט עצבים. אנו מציעים לכם מכל הלב, לקרוא עלינו, להפגש, ולקבל את ההרגשה שתהיו בידיים טובות אצלינו.