פונק שרותי הנדסה

0522771874

אינסטלציה סניטרית

תכנון ופיקוח עליון של מערכות אינסטלציה סניטרית לבתים פרטיים, צמודי קרקע ובתים משותפים, רבי קומות ומבנים צבורים ותמ"א 38. פעילות מול גופים מוסדיים כגון :עיריות, משרד הבינוי והשיכון, מכבי-אש, משרד הבריאות, הגנת הסביבה, ועדות בנין ערים ויזמים מוסדיים ופרטיים.
 

תכנון מערכות מים וביוב עירוניות

תכנון ופיקוח עליון של מערכות מים, ביוב וניקוז עירוניות, עבור תאגידי מים ורשויות מקומיות. הכנת חומר למכרזים – תוכניות, מפרטים טכניים, כתבי כמויות.
שיתוף בהכנת תוכניות אב לאספקת מים ואיסוף וסילוק שפכים.
חוות דעת הנדסית בנושא חיסכון באנרגיה ואופטימיזציה למערכות מים וביוב.
 

 GIS ומערכות מיפוי לתשתיות מים וביוב 

ייעוץ וניהול פרוייקטים להקמת וליווי מערכות מידע גיאוגרפי לתשתיות מים וביוב. שירותים לאיסוף ותיעוד מידע, ביצוע סקרי שטח, מחשוב ארכיון מפות. חוות דעת הנדסית בנושא רכש ציוד והתקנתו, בניית מערך המחשוב, הטמעת תהליכי עבודה.
 

מערך צרכנות המים בתאגידים

מתן ייעוץ הנדסי במגוון נושאים הקשורים לצרכנות מים: הכנה, תכנון, ניהול ופיקוח מכרזים להחלפת והסבת מדי מים,  התאמת קטרי מדי מים לפי סוג צרכן ודרישות כיבוי אש, מערכות קריאה ממוחשבת, טיוב נתונים וחישובי פחת מים.