ת.ב.א. תכנון בראיה אסטרטגית

052-3542963

                      

                               

מנהלת משרד תכנון "ת.ב.א." - תכנון בראיה אסטרטגית רשימת פרויקטים בתקופה האחרונה

 

×      תכנית אסטרטגית לצמיחה דמוגרפית במושב אלמגור, בשיתוף כלל הציבור,

×       ייעוץ למנהל התכנון לתכניות בתחום מערכות תחבורה,

×       ריכוז, תאום וקידום פרויקט הרכבת הקלה במטרופולין ת"א, מטעם מוסדות התכנון, 

×       קידום פרויקטים בשיתוף פעולה הדוק עם משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות: רכבת ישראל, נת"ע, נתיבי איילון, וממ"י, רשות שדות התעופה, חנ"י, החברה הלאומית לתחבורה, משרד התיירות, משרד החקלאות,

×       בדיקת תכניות המוגשות לאישור המועצה הארצית,

×        ניהול התכנות פרוזדור תשתיות בינלאומי - חוצה גבולות,

×       שיתוף ציבור בשיטת השאררט לשיקום המרכז המסחרי בקרית שמונה,

×       פרויקט התחדשות עירונית בבית-שאן, עבור משרד הבינוי והשיכון,

×       ניתוח תהליכי הפיתוח במדינת גיאורגיה, בדגש על מערכות התחבורה,

×       איסוף מידע, ניתוח תהליכי התפתחות וזיהוי מגמות במדינות מתפתחות, עבור יזם פרטי,

×       פרוגרמות ותכנית עסיקית/שיווקית לפרויקטים של תיירות חקלאית בבנימינה (מט"י),

×       ניהול צוות לתכנון ופיתוח מערך השירותים החברתיים במועצה אזורית עמק הירדן (מוא"ז עמק הירדן),