המתכננים

המתכננים - תכנון ייעוץ וניהול פרויקטים בהנדסה אזרחית

תכנון אדריכלי, קונסטרוקציה (הנדסת מבנים), פיקוח בנייה, רישוי והיתרי בניה, תכניות
מפורטות ותב"ע, תחבורה וכבישים... הכול בכתובת אחת.