צחי הלברשטט אדריכלות

 

אנו מאמינים באיכות תכנון, תוך כדי קיום דיאלוג מתמיד עם המזמין, ועמידה באילוצים, תקציב, ולוח הזמנים.

למשרדנו נסיון רב בתכנון ופיקוח על הקמת פרוייקטים בסדרי גודל שונים, החל מבתים פרטיים (וילות) וכלה במוסדות ציבור. בכל פרוייקט, מתקיים דיאלוג מתמיד בין האדריכל לבין המזמין, שבו נבחנים לעומק החזון, הפרוגראמה, ההנחיות והדרישות, ומובאים בחשבון אילוצי התקציב, השלביות, וכל שאר הגורמים העשויים להשפיע על התכנון והביצוע. תשומת לב מיוחדת ניתנת לעמידה בתקציב ובלוחות הזמנים.