Ileen Arc&Design אילין סליקטר

054-2040288
ה.אדריכלות ואדריכלית פנים: רשיון חתימה לאדריכלות מבנה פשוט ,קרי, עד 4 קומות. התמחות בבתים פרטיים עד הפרט האחרון: תכנון אדריכלי, טיפול בהוצאת היתרי בניה, הרחבות/שיפוצים קיים - חדש. ליווי ופיקוח עלין/צמוד. תכנון אדריכלי ועריכת בקשה להוצאת היתר בניה .הוצאת רישוי עסקים .אדריכלות פנים כולל תכנון מוצר ואלמנטים מיוחדים. שירות פרילנס לאדריכלים ומעצבים : הגשות, חוברות ביצוע, רשימות וכו'.