לייף סייבר פתרונות קרינה בע"מ

בדיקות קרינה

בתקופה המודרנית בה אנו חיים, אנו מוקפים במקורות רבים הפולטים קרינה אלקטרומגנטית. מוצרי חשמל רבים וכן מוצרי תקשורת רבים, הנעזרים בתקשורת אלחוטית להעברת מידע, פולטים קרינה אלקטרומגנטית. על מנת לבדוק שהקרינה האלקטרומגנטית אליה אנו חשופים, עומדת בהמלצות המשרד להגנת הסביבה ולא מסכנת את בריאותנו, מומלץ לבצע בדיקות קרינה. בדיקות קרינה מבוצעת על מנת לבדוק קרינה ממוצרי חשמל. בנוסף, בדיקות קרינה מבוצעת על מנת לבדוק קרינה קווי מתח גבוה וכן בדיקות קרינה למוצרים הפולטים קרינה אלחוטית (קרינת רדיו). מודעות הציבור נמצאת בעלייה מתמדת והצורך לבצע בדיקות קרינה נמצא בעלייה בשנים האחרונות.

"לייף סייבר" ישראל, הינה חברה מקצועית, המתמחה בתחום בדיקות קרינה אלקטרומגנטית , ניטור מקורות קרינה, המלצול לפיתרון בעיות קרינה ומיגון קרינה אנו מבצעים בדיקות קרינה בדירת מגורים ,בדיקות קרינה בבתים, בדיקות קרינה מטלפון אלחוטי, בדיקות קרינה ממיקרוגל,בדיקות קרינה משנאים,בדיקות קרינה מעמודי חשמל ועוד.