הפורטל הלאומי הגאוגרפי

0
הפורטל הלאומי הגאוגרפי הינו אתר המרכז את מירב המידע הממשלתי אשר ניתן להביאו לידי ביטוי בצורה גאוגרפית.

מטרות הפורטל:
א. הגברת זמינות המידע הגאוגרפי לציבור, לגורמי הממשלה ולגופים ציבוריים.
ב. חסכון בהוצאות הממשלה וההוצאות הלאומיות.
ג. שיפור בתפקוד הממשלה באמצעות יצירת שפה משותפת והגברת התאום מתוך שימוש במידע גאוגרפי.
ד. הוזלת המידע הגאוגרפי לצרכנים.

הפורטל הוקם במרכז למיפוי ישראל בהנחיית הועדה הבין משרדית למידע לאומי גאוגרפי.