מ.מ. שירותי אחזקה

08-8502262
"מ. מ. שירותי אחזקה"

החברה מתמחה בביצוע עבודות שאיבה לסוגיהן, 24 שעות ביממה, וכן בהקמת תשתיות מים, ביוב, ניקוז ותיעול.

החברה מתמחה בשאיבת מוצקים כגון אבקות ופוספטים, וכן בשאיבת נוזלים כגון בוצה, כימיקלים, מי שפכים, מזוט ועוד.
החברה מתמחה בביצוע עבודות שאיבה מיוחדות ומורכבות, כגון שאיבת מי תהום ובריכות חמצון וכן שאיבה ימית באמצעות דרג'רים.

בין היתר שאבה החברה מי שיטפונות אשר הציפו את דרכי הגישה למפעלי ים המלח. החברה נערכה למשימה זו תוך שעות ספורות ושאבה כמויות מים גדולות - כ-6,000 קוב בשעה.
לחברה משאיות בגדלים שונים וכן משאבות במגוון קטרים - החל במשאבות בקוטר "4 ועד למשאבות בקוטר "16 המשמשות לשאיבת מאגרים גדולים. כמו כן, לחברה אישורים להעברה ולפינוי של חמ"ס (חומרים מסוכנים) לאתרים מורשים בלבד.
החברה מבצעת גם עבודות ניקוי בלחץ מים גבוה (עד 2600 אטמוספרות), כגון ניקוי מסבים, מחליפי חום, ריאקטורים וכד'.
ברשות החברה באגרים לניקוי תעלות.
באגרים מסוג ליבר, 18 מטר אורך זרוע.