מיכל ויטל-ברון

האנושות עומדת בתקופה מיוחדת זו בה אנו חיים בפני אתגרים גדולים, שהמשמעותי שבהם הוא עצירת אפקט החממה. כדי להמשיך ולחיות בטוב על כדור הארץ, עלינו לצמצם בשנים הקרובות את פליטת גזי החממה לאטמוספירה צמצום ניכר.

מה לזה ולשאלות הנוגעות לענף הבניה? לכאורה, אין קשר ישיר.

אולם מחקרים מעמיקים ואוביקטיביים הנערכים שוב ושוב במרכזים האקדמיים המובילים בעולם , מראים כי כ50% מצריכת האנרגיה המזהמת בעולם המערבי קשורה ישירות למבנים : בעיקר חימום וקירור של מבנים, וכן שריפת חומרים לתעשיית הבניה, הובלת חומרי בניה וכד'.

הקשרים כאלו בין בניה ואיכות סביבה ניתן לראות גם בנושא של זיהום מים, אתרי פסולת, רעילות חומרים ועוד. אם נצליח לשפר את בתינו ולהתחשב בכל ההבטים האלו ככל הניתן, תוכל להיות לנו השפעה משמעותית על זיהום האויר ופליטת גזי חממה, כמו גם על פרמטרים אחרים הקשורים לאיכות סביבה.

כמובן שהרגע המתאים ביותר לקחת גורמים אלו בחשבון הוא זמן התכנון של מבנה חדש.

קיימות לא מעט שיטות מרתקות של בניה אלטרנטיבית: באדמה לא שרופה, בחבילות קש, נייר או צמיגים, בהן נעסוק בהרחבה באתר זה. אך קודם לכך, נתמקד בגורמי תכנון שניתן להתחשב בהם גם כשבונים בבניה קונבנציונלית, כדי ליצור בית "ירוק" יותר, ונכון יותר לסביבה, לדייר ולתקציב התחזוקה של המבנה בטווח הארוך.