ליפובצקי נטליה - אדריכלית

התמחות:
תכנון אדריכלי לכל סוגי מבנים.
תכניות מפורטות- תב"ע (לפי נוהל מבא"ת).
תכניות בינוי.
היתרי בניה.

ספק מורשה מ.מ.י מס' ספק 5997
ספק מורשה עיריית ב"ש מס' ספק 6312099000
משרתת את המגזר הפרטי, העסקי והמוסדי, רשויות מקומיות ומפעלים.

בין לקוחתנו:
מנהל מקרקעי ישראל )תכנית להקמת אזור מלאכה בדימונה),
משרד האוצר (תוספת בניה למבנה קיים של משרד האוצר),
עיריית ירוחם (תכנית מפורטת – מבנה לעמותה "במדבר"),
עיריית באר שבע (תכנית מפורטת להקמת בנייני ציבור),
מפעל קמהדע (הקמת מבנה משרדים, תכנית בינוי, שינוי תכנית מפורטת),
מפעל "פניציה" (שינוי בקווי בניין), מפעל "קופולק" (שינוי קווי בניין),
אולמי שמחות הינומה (הכנת היתר ורישוי עסק), אולמי "זינו" (תכנית מפורטת במרכז אזרחי דימונה),
חברת למשקאות אחים אוחיון בע"מ (שינוי תכנית מפורטת והיתר בניה),
נעמ"ת (הכנת היתרי בניה לשלושה גני ילדים),
עיריית דימונה (יצירת מסגרת תכנונית להקמת 8 יח"ד צמודי קרקע),
ועד מאות לקוחות במגזרים שונים.