ש"י גיל פרוייקטים

0
חב' ש"י גיל פרוייקטים" בבעלות פרטית היא חברה משכנת, קבלן רשום וקבלן מוכר לעבודות ממשלתיות. אשר פעילה במערכות התכנון והבנייה - 19 שנים, מגזרי שוק בבניין, תעשיה, פלדה כבדה וחקלאות ואף יזמות בבניה למגורים תוך שימת דגש על רמת איכות גבוהה ועמידה בלוח זמנים קפדני, בחברה מועסקים 40 עובדים