Radcare

חברת RADCARE מציעה מגוון רחב של בדיקות קרינה, מתן פיתרונות מיגון מקרינה וישומם. בדיקות הקרינה בפועל נעשות ע"י בודקי קרינה מוסמכים מטעם המשרד להגנת הסביבה ובפיקוח מהנדס חשמל