Simpleline

0524855566 /

Simple Line הוקם בכדי להעניק שירותים אדריכליים עבור משרדים העוסקים בתחום הבנייה הפרטית /ציבורית /תעשייה/מסחר וכו'. 


נסיוננו בא לידי ביטוי מראשית התכנון הרעיוני ועד להשלמתו הכולל בתוכו את כל שלבי השרטוט, עבודה מול עיריות וניהול הפרויקט בפועל.


מצאנו שיש צורך לפתוח משרד המעניק שירותי שרטוט והגשות כחבילה כוללת לאדריכלים ומעצבי פנים.
אנו ניקח ממך את העבודה הקשה והסזיפית של שרטוט, השלמת היתר עד לקבלתו והכנת סט עבודה מושלם בתכנונך! 
כל מה שישאר לך לעשות – זה לתכנן.