טל ניסים - סטודיו לאדריכלות

הסטודיו עוסק ביצירת מרחבים לְחַיים. מרחבי מחייה פרטיים, מרחבי עבודה, מרחבי נוחות ובילוי ומרחבי לימוד, במגוון רחב של פרויקטים, משפחתיים, עסקיים וציבוריים, מ"בראשית" למבנה חדש וגם "פנים חדשות" למבנה קיים.

היצירה נעשית מתוך אמונה כי יצירת מרחב מחייה, עבודה ובילוי לאדם ומשפחתו הוא תהליך גילוי של רבדים שונים, של חלקי הסיפור המורכב מספורו האישי של האדם, חלומותיו, דימויו, תחושותיו והשקפת עולמו ומנכסיו הטבעיים והתרבותיים של המקום בו יבנה.

לנו, כל פרויקט הינו "סיפור" מיוחד במינו שנוצר מתוך הקשבה אמיתית, לצרכים, ליכולות, לחלומות ולמקום, תוך כדי התייחסות ממוקדת לשימוש העתידי במבנה ובצרכים הייחודיים של האנשים החיים בו.