נגישות|אדריכלות-זבולוני תומר

בשנת 1998 חוקק חוק "שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות" בחוק נקבע שהזכות לנגישות הינה עיקרון יסוד לכל אדם ולכל מקום. וכלשון החוק "אפשרות הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות...והכל באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי.


במדינת ישראל קיימים ומתוכננים אלפי מבני ציבור, על מנת לעמוד בדרישות חוק הנגישות יש צורך להנגיש אותם בהתאם לדרישות התקנות.


כמורשה נגישות מבנים תשתיות וסביבה אני מבצע:

-"סקר נגישות" למבנים קיימים.

-בדיקת תכניות הגשה ומתן חו"ד ואישור לצורך קבלת היתרי בניה

-בדיקת מבנים ומתן חו"ד ואישור לצורך קבלת טופס 4/טופס גמר.

-הכנת חו"ד ומתן אישור לצורך קבלת רישיון עסק.


אשמח אם תפנו אליי את לקוחותיכם.

מפרטים אחרונים של נגישות|אדריכלות-זבולוני תומר