אדוונס הנדסה בע''מ

פיקוח, בקרת איכות והבטחת איכות בפרויקטי הקמת מבנים עתירי מערכות, מבני ציבור, מפעלים, תשתיות (צנרת, דחיקה, קידוחים אופקיים, HDD, בתי משאבות), מתקני טיפול במים ובשפכים, קונסטר' פלדה, מנהור NATM, מנהור TBM.
עריכה וליווי של מכרזים, הכנת כתבי כמויות, לו"ז ותקציב לפרויקטים.
יעוץ הנדסי וחוות דעת הנדסיות.