לסקר ניהול פרויקטים

ניהול ביצוע הבניה
החברה מספקת שירותי ניהול ביצוע ובניה לחברות, לרשויות וללקוחות פרטיים הבונים פרויקטים, עבודות תשתית ובתים פרטיים.