UPSTAIRS ,תכנון וביצוע מדרגות

1599591234
UPSTAIRS מדרגותתכנון וביצוע של מדרגות פנים דקורטיביות בטכנולוגיה מתקדמת.מחלקת תכנון אדריכלית מלאה עם סיוע בתכנון מצמצם עבור המתכנן למינימום את "תופעות הלוואי" של תכנון גרם מדרגות אקזוטי ,ואת בזבוז הזמן היקר על אי הבנות,פגישות , מתן פרטים, שיחות טלפון  ועוד.....ביצוע ברמה ובטכנולוגיה גבוהים - ללא פשרות.פתרונות לחללים מורכבים , וגרמי מדרגות ייחודיים.האדריכל , המהנדס או המזמין עובדים מול אנשי UPSTAIRS עד לשלב הסופי בשטח ו"מדברים בשפה משותפת" שפות ה CAD למיניהן, תכניות והדמיות.