פרטי בנין | חניית נכים לרכב גבוה עם מעבר משותף בניצב לכיוון הנסיעה | הורדת קובץ

קצת חדשות אדריכלות ועיצוב