שיקום רצפת פרקט

שיקום רצפת פרקט
לפני הטיפול בלוחות הרופפים / פגומים, בצענו בדיקת ליטוש ראשונית. בבדיקה זו אנחנו מנסים את המכונות המקצועיות על הפרקט וכך בודקים כיצד מגיב הפרקט לליטוש ואומדים את רמת התוצאות שאפשר להגיע אליהן (אפשר לראות ליטוש בחלק העליון של התמונה)

תגובות