חידוש דקים

חידוש דקים
קיימת חשיבות לביצוע חידוש דקים על בסיס קבוע בשמירת קורות העץ לאורך שנים רבות !

תגובות