הדבקת רצפת PVC רכה

הדבקת רצפת PVC רכה
בגן ילדים על הרצפה הישנה הדבקנו רצפת PVC רכה ויפה.

תגובות