סלון יופי - זינה

סלון יופי - זינה
אזור המספרה, שאותו החלטנו לצבוע בסגול ולצייר בגיר שחור. המראות, בעלות מסגרת מינימאלית, קיבלו נפח עיצובי בעזרת הציור. כמו כן גופי התאורה ע"ג הקירות.

תגובות