מבט מהכניסה

מבט מהכניסה
פיר המדרגות הפך למעבר מעניין ביין שתי הקומות

תגובות