מטבח מצב קיים

מטבח מצב קיים
המטבח לפני השיפוץ. בנוסף למטבח הישן הוחלפה גם תקרת הגבס הנמוכה שסגרה על החלל

תגובות