חדר מנהל

חדר מנהל
מעל השולחן 2 פסי תאורה בקיר מטפסים ונכנסים לתקרה ומגיעים עד מרכז השולחן. הפסים נצבעו בצבע שונה כדי להדגישם.

תגובות