תוכנית קומה

תוכנית קומה
תוכנית קומת הקרקע בה כול חללי הבית סובבים סביב הבריכה, הצורה המעגלית שנבחרה [במגרש בנה ביתך ישראלי סטנדרטי...] יוצרת התכנסות ומיקוד סביב הברכה שבעצם מהווה חלל נוסף של הבית, כשכול החללים פתוחים ומזמינים אליו.

תגובות