מדרגות מרחפות

מדרגות מרחפות
בגלל החלל הפתוח מבנה המדרגות חייב קונסטרוקציה מיוחדת של קורת פלדה שמתעגלת עם צורת העיגול של הבית, כאשר כול מדרגה נתלית על הקורה הזו כקונזולה עצמאית.

תגובות