דירה בתל אביב - בצפון הישן

דירה בתל אביב - בצפון הישן
פינת הקריאה הכיסא בנוי מאבן והשולחן שילוב של שולחן ישן ובתוכו משתלבת קערת אבן חומרים טבעיים עובדים יחד באשר הם.

תגובות