מצב ראשוני

מצב ראשוני
כפי שנמצא בקדש ברנע גלגלים קבורים באדמה וכולו מכוסה בטון מחכה בסבלנות...

תגובות