בית פרטי בקריניצי, רמת-גן

בית פרטי בקריניצי, רמת-גן

תגובות