מבט לכניסה

מבט לכניסה
מבט משולחן העבודה לכניסה כולל פריט נגרות נייד בתכנון מיוחד להפרדה בין אזור ההמתנה לאזור העבודה.

תגובות