חדר הישיבות

חדר הישיבות
הרבה אור, עם אפשרות להצללה/ האפלה לצורך מצגות. חדר הישיבות ממוקם כמעט בכניסה למשרד וצריך לשדר יוקרה לא פלצנית...

תגובות