מדרגות עץ מרחפות

מדרגות עץ מרחפות
במרכז הבית, וכדי לא לחסום את האור מהחלל הכפול, נבנה גרם מדרגות עץ מהגוני עפ רגל מרכזית מברזל

תגובות