דלפק בית הקפה

דלפק בית הקפה
הדלפק משלב מכירה ומדפים פתוחים לספרים , הבלטנו את מוצרי בית הקפה על רקע גווני חום וירוק והספרים בריהוט הלבן.

תגובות