קבוצת אגן קטלוג

תיאור פעילות קבוצת אגן בתחום הבנייה המתועשת מפלדה.


ייצור ותכנון מבני פלדה.
ייצור אלמנטים לכיסוי מבנים פלדה - כגון פנלים מבודדים, פחי איסכורית ופחים גליים, פחים ליציקת רצפות, פלשונגים ופטות

תמונה

תגובות