חוברת טכנית לפחי פלדה ליציקות

חוברת טכנית לפחי פלדה ליציקות בטון הכוללת עומסים, מפתחים, חתכים.
בנוסף ישנו תיאור מלא של הפתרון.

תמונה

תגובות