נספח מחקרי שיווקי לניהול פרויקטים על גבי פלטפורמת האינטרנט

אקספו-נט היא מערכת לניהול פרויקטים בתחומי הבנייה והאדריכלות הפועלת בסביבת האינטרנט ומאפשרת שליטה במידע ותיאום מלא משלב התכנון ועד לסיום הפרויקט.

מערכת לניהול פרויקטים אקספונט

תגובות