לוחות רעפי פלדה גלאדיר

לוחות רעפי פלדה מפח איכותי במגוון צבעים. לוחות מחליפות אסבסט, רעפים, איסכורית ופנלים מבודדים. מראה של גג רעפים.
התקנה קלה ומהירה. אפשרות להתקנה עצמית על קונסטרוקציה קיימת של גג רעפים, איסכורית ואסבסט.
יתרון הלוחות הנראים בקטלוג זה הוא האפשראות להתקנה על גבי גג קמור.

תמונה

תגובות